Hybridní rypadlo HB 215 LC – 2

Za účelem snížení negativních vlivů na životní prostředí, především snížení emisí a hluku a dále snížení energetické náročnosti bylo pořízeno Hybridní rypadlo HB 215 LC – 2.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu – Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

bagr3 bagr2

 

 PRODEJ PÍSKU

VHODNÝ PRO DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A PÍSKOVIŠTĚ

Těžený písek frakce 0 - 4 mm dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. v rozsahu tabulky č.1 a tabulky č.2 je vhodný pro dětská hřiště a pískoviště. viz rozbory písku


VÝDEJNÍ DOBA

 

prosinec - únor  7:00 - 15:00 hod


Aktuální ceník písku


Kontakt:

Karel Dvořák 777 785 218

 mapa pisnik