Hlavní činnost společnosti

Veškeré práce provádíme na základě dlouholetých zkušeností, zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní, zkušení, s dlouholetou praxí ve stavebnictví a to zejména v oblastech:

  • výstavba vodovodních sítí
  • výstavba kanalizací
  • výstavba čistíren odpadních vod
  • výstavba komunikací

Dále se zabýváme odbahněním a úpravami rybníků a vodních nádrží.

Disponujeme vlastními mechanizačními prostředky a dbáme na jejich postupnou modernizaci.