Kanalizace a ČOV 2x600EO Lhota pod Libčany

Objednatel:Obec Lhota pod Libčany
Termín:2005 - 2009
Cena díla:39.000.000,- Kč bez DPH

Kanalizace Osice I. A II. Etapa

Objednatel:Obec Osice
Termín:duben 2010 - prosinec 2012
Cena díla:26.575.000,- Kč bez DPH

Výměna kanalizace a vodovodu ul. Gočárova Hradec Králové

Objednatel:Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
Termín:červenec-srpen 2007
Cena díla:4.890.000,- bez DPH

Oprava kanalizace záchytných jímek v rozvodně 110 kV

Objednatel:Elektrárny Opatovice a.s.
Termín:říjen - listopad 2010
Cena díla:812.000,-Kč bez DPH

Kanalizace a retence Dvorská ul. Hradec Králové

Objednatel:Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
Termín:září 2010 - květen 2011
Cena díla:26.152.000,- Kč bez DPH

Kanalizace ul.Jižní a Bří.Štefanů Hradec Králové

Objednatel:Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
Termín:červenec 2010 - listopad 2011
Cena díla:26.152.000,- Kč bez DPH

Kanalizace a vodovod Stříbrný rybník II. a III.etapa Hradec Králové

Objednatel:Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
Termín:květen 2010 - květen 2011
Cena díla:11.800.000,- Kč bez DPH

Kanalizace a retence Dvorská ul. Hradec Králové

Objednatel:Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
Termín:září 2010 - květen 2011
Cena díla:26.152.000,- Kč bez DPH

Oprava kanalizace ul. Palackého Hradec Králové

Objednatel:Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
Termín:květen - říjen 2011
Cena díla:1.439.000,-Kč bez DPH

Vodní dílo Přelouč - výstavba ČOV

Objednatel:Povodí Labe s.p.
Termín:říjen - prosinec 2011
Cena díla:891.000,- Kč bez DPH

Ulice Zámostí Hradec Králové - rekonstrukce infrastruktury

Objednatel:Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.
Termín:duben 2011 - květen 2012
Cena díla:27.950.000,-Kč bez DPH

Vodní dílo Pařížov - zřízení norné stěny

Objednatel:Povodí Labe s.p.
Termín:duben - červen 2012
Cena díla:312.000,- Kč bez DPH

Vodní dílo Hamry - odkanalizování SOB

Objednatel:Povodí Labe s.p.
Termín:květen - listopad 2012
Cena díla:

Oprava rybníčku na návsi v Bělči nad Orlicí

Objednatel:Obec Běleč nad Orlicí
Termín:červen - září 2012
Cena díla:975.000,- bez DPH

Vodovodní přípojka pro universitu Hradec Králové

Objednatel:Universita Hradec Králové
Termín:1.5.2012
Cena díla:298.000,- bez DPH

Vodní dílo Velký Osek - výstavba ČOV

Objednatel:Povodí Labe s.p.
Termín:březen - červen 2012
Cena díla:1.191.000,- bez DPH

Řadové domy "u dubu" kanalizační a vodovodní řad

Objednatel:B.Th. Denis Doksanský
Termín:červen - srpen 2012
Cena díla:789.000,- bez DPH

Oprava zařízení pro odkalení a regulaci odtoku ze Stříbrného rybníka

Objednatel:Správa nemovitostí Hradec Králové
Termín:září - říjen 2012
Cena díla:1.096.000,- bez DPH