Nákup čelního nakladače WA 320 – 8

S cílem úspory energií a snížení náročnosti výrobního procesu byl zakoupen čelní nakladač WA 320 – 8. Výměnou starého čelního nakladače za nový stroj, který má srovnatelný výkon, ale nižší spotřebu PHM a ekologicky koncipovaný motor, dojde k optimalizaci výrobního procesu.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropský fond pro regionální rozvoj, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Prioritní osa 3 – "Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin".

PROJEKT : OPTIMALIZACE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBNÍHO PROCESU SPOLEČNOSTI STAVOKA.

bagr
dotace